Stålkonstruktion

Hallens viktigaste bärande delar är stålramar av svetsade dubbla t-järnbalkar med varierad höjd i mitten och stålramar med fackverkpelare. Sådana lösningar låter oss att optimalt utnyttja stålkonstruktion och anpassa den till kundens individuella behov. Stag garanterar konstruktionsstyvhet.

Takets bärande konstruktion består av takläkt tillverkade av kallvalsade Z-profiler eller fackverkläkt för hallar med stort ramavstånd.
Väggar, port- och dörrkarmar samt lastkajer tillverkas av kall- eller varmvalsade profiler.