Tak

Att bygga stålhallar - tak

Takets beläggning kan bli av olika material beroende på kundens behov och preferenser. 

 

  • yttre plåt / ullisolering / inre plåt

Konstruktion:
Ark med yttre trapetsplåt, ytbehandlade utifrån med zink-aluminium legering eller polyesterfärg enligt RAL-palett, moteras på takläkt med skruvar med neoprenbrickor. Inre plåt ytbehandlas underifrån med polyesterfärg enligt RAL-palett och från den sida som inte syns med grå grundfärg.

Isolering
Som isolering används oftast glasullsmatta med tjocklek anpassad till anläggningens krav. I hallar med stora isoleringskrav används mattor med tjocklek på 200 mm. I byggnader med mindre isoleringskrav används mattor med tjocklek på 100 mm. För att skydda mattor mot fukt lägger man ångspärr av 0,2 mm PE-folie som placeras under mattan. 

 

  • PVC takmembran

Konstruktion:
Ark med trapetsplåt monteras på takläkt med skruvar med neoprenbrickor. Trapetsplåt ytbehandlas underifrån med polyesterfärg enligt RAL-palett och från den sida som inte syns med grå grundfärg.

Isolering:
Som isolering används oftast frigolit eller hårda mineralullsskivor med tjocklek anpassad till anläggningens krav. I hallar med stora isoleringskrav används isolering med tjocklek på 200 mm, i övriga fall kan man använda isolering med tjocklek på 150 eller 140mm. Isolering skyddas mot fukt utifrån med ångspärr av stabiliserad PE folie med tjocklek på 0,2 mm. Ytterst läggs PVC takmembran (folie).

  • yttre plåt / mjuk ull på glastyg

Konstruktion:
Ark med trapetsplåt som ytbehandlas på båda sidor med zink-aluminium legering monteras på takläkt av kallvalsade profiler med skruvar med neoprenbrickor.

Isolering:
Som isolering används glasullsmatta som monteras permanent med olika tillägg: alufolie som blir ång- och fuktspärr, glasfibersmatta som förstärker konstruktionen och en vinylbeläggning i vit färg som ligger ytterst. Mattans totaltjocklek blir 140 mm. Isolering ligger mellan yttre plåt och takläkt.

 

  • sandwichpaneler

Konstruktion
Sandwichpaneler ligger på takläkt och spelar en dubbel roll - som en del av konstruktion och isolering. Sandwichpaneler består av två ytterlager av stålplåt samt konstruktion- och isoleringskärna. Kärnan kan tillverkas av mineralull, polyuretanskum eller cellplast. Sandwichpaneler beläggs med stålplåt med tjocklek från 0,5 mm till 0,6 mm. Beläggningen ytbehandlas med polyester i RAL-färger.