Tillbehör

Att bygga stålhallar - tillbehör

För våra hallar erbjuder vi flera olika tillbehör:

Lyft-, panel- och skjutportar in- och utgående portar
Lastningskajer
Takljusband
Tekniska bryggor
Väggljus
Portalkranar
Rök- och ventilationsluckor
Takhuvar