Väggar

Yttre väggbeklädnad kan tillverkas av olika material dock alltid med fokus på noggrannhet och estetik. Vi erbjuder olika typer av yttre väggbeklädnad.

 

  • yttre plåt / ullisolering / inre plåt

Konstruktion:
Ark med trapetsplåt behandlas ut- och inåt med polyesterfärg från RAL-palett - väljs av byggherren. Ark monteras på väggkonstruktion med självborrande skruvar i samma färg som plåt. Plåtbeklädnad läggs vanligen först ca. 30 cm ovanpå marken. Sockel består av betong.

Isolering:
Som isolering används oftast glasullsmatta eller panel med tjocklek anpassad till anläggningens krav. Isolering placeras mellan plåtark. I hallar med stora isoleringskrav används paneler med tjocklek på 200 mm. Ullpaneler täcker tätt hela utrymmet mellan profiljärn. Krävs ingen stor isolering används glasullsmatta med tjocklek på 100 mm. Mattan läggs mellan konstruktionsprofiler i väggar och yttre plåtark. Isolering skyddas inifrån i båda fall med ångspärr av stabiliserad PE folie med tjocklek på 0,2 mm.

  • yttre plåt / ullisolering / kasett 

Konstruktion:
Kassetter av stålplåt behandlas från den synliga sidan med polyesterfärg med nyans från RAL palett utvald av byggherren och monteras på hallens pelare eller extra regelkonstruktion. Kassetterna fylls i med isoleringsmaterial och därpå monteras trapetsplåt med självborrande skruvar. Skruvar anpassas så att de inte skiljer sig från fasadplåt när det gäller färg. Plåtbeklädnad läggs vanligen först ca. 30 cm ovanpå marken. Sockel består av betong.

Isolering:
Som isolering används mineral- eller glassullspaneler med tjocklek anpassad till kassettens höjd, dvs. mellan 100 och 160 mm. Isolering täcker tätt hela utrymmen mellan trapetsplåt och kassetten.

 

  • sandwichpaneler

Konstruktion:
Sandwichpanel blir både en del av väggens konstruktion och isolering. Sandwichpaneler består av två ytterlager av stålplåt samt konstruktion- och isoleringskärna. Kärnan kan tillverkas av mineralull, polyuretanskum eller cellplast. Sandwichpaneler beläggs med stålplåt med tjocklek mellan 0,5 mm och 0,6 mm. Beläggningen ytbehandlas med polyester i RAL-färger.
Paneler som läggs horisontellt kräver ingen extra underlag - paneler monteras direkt på hallens konstruktionspelare. Läggs dock paneler lodrätt ska de monteras på ett extra underlag. Panelbeklädnad läggs vanligen först ca. 30 cm ovanpå marken. Sockel består av betong.