KONTAKT

  • Representant i Sverige
  • COMMERCECON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Rafal Ostrowski (Polish, English)

Polen

mobil +48 797 712 663

e-mail: r.ostrowski@commercecon.pl

                info@commercecon.se

COMMERCECON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Inwestycyjna str 5, 95-050 Konstantynow Lodzki Poland
tel.: +48 42 207 08 32
fax: +48 42 632 10 39

e-mail: office@commercecon.pl

NIP: 727 27 41 139
REGON: 100649281
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział KRS 0000326008

 

F-skatt Person-/Org-/Reg.nummer 502078-0044

Vill du ställa en fraga, var vänlig fyll i blanketten nedan.

Utförande av informationskravet i enlighet med artikel artiel.  13 av den allmänna förordningen om personuppgiftsskydd från den 27 april 2016. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informationen anges nedan:
Administratören för dina personuppgifter är (Commercecon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. Med säte i Konstantynow Łódzki 95-050, ul. Inwestycyjna 5,
2) kontakt med inspektören för skydd av personliga uppgifter– it@commercecon.pl,
3) Dina personliga uppgifter kommer att behandlas på grundval av artikel 6 förordning.  1 av den allmänna förordningen om personuppgiftsskydd från den 27 april 2016.
4) Mottagare av dina personuppgifter kommer endast att vara enheter som är behöriga att erhålla personuppgifter på grundval av lagbestämmelser  
5) Dinapersonuppgifter kommer att förvaras tills ni kommer att ta del av motståndsrätten
6) Du innehar rätten till rätten att få tillgång till personuppgifter, rätten att rätta till eller begränsa behandlingen, rätten att återkalla samtycke och rätten att överföra uppgifter
7) Du har rätt att lämna ett klagomål till förordningen om personuppgiftsskydd, när dina personuppgifter behandlas av administratören i strid med den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter den 27 april 2016.
8) Dina uppgifter kommer att förvaras på ett automatiserat sätt och inte heller i profilform.  Automatiserat beslutsfattande kommer att bestå i att lagra dina
-personuppgifter
- företagets represantationsnamn
- kantakttelefon
- e-mailadress
Konsekvensen av sådan behandling kommer exempelvis att vara att få utvalda kommersiella uppgifter.
9) Det är frivilligt att lämna ut personuppgifter, men underlåtenhet med att lämna uppgifter kan leda till oförmåga att prenumerera på nyhetsbrevet, delta i tävlingar, få marknadsföringserbjudanden, delta i enkäter, och erhålla kommersiellt erbjudande.

* Fält som är markedare med en stjärna är obligatoriska