Uppgifter som vi ber om är oumbärliga för att förbereda en tillförlitlig värdering.

Deras exakta bifogning kommer att påskynda processen med att förbereda dokument för ditt företag.

Infoga kontaktuppgifter

Namn och efternamn:
Telefon:
E-post:
Adress:
Hur har du hittat till oss?:

För in dina uppgifter gällande objektet för uträkning

Land:
Region:
Ändamal:
 
Isolerad hall:
Office:

Konstruktionstyp

Pulpettak
Sadeltak
Hall med ett mittskepp
Hall med ett eller flera sidoskepp

Ange hallens storlek

Längd (L)[m]

Avstand mellan ramar (R)[m]

Bredd (W)[m]

Höjd (H)[m]

Hallens brukshöjd S1 [m]:

Specificera typ av extra element

Portar:


Fönster:


Takfönster/rökluckor:


Overhead:


Industrigolv :


Mezzanin:


Bifoga filer

Om du innehar material i filer lägg till dem här.

Anmärkningar

Om det finns nagot som vi borde veta skriv det här (exempelvis. otypisk placering, försvarad tillgang)

Utförande av informationskravet i enlighet med artikel artiel.  13 av den allmänna förordningen om personuppgiftsskydd från den 27 april 2016. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informationen anges nedan:
Administratören för dina personuppgifter är (Commercecon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. Med säte i Konstantynow Łódzki 95-050, ul. Inwestycyjna 5,
2) kontakt med inspektören för skydd av personliga uppgifter– it@commercecon.pl,
3) Dina personliga uppgifter kommer att behandlas på grundval av artikel 6 förordning.  1 av den allmänna förordningen om personuppgiftsskydd från den 27 april 2016.
4) Mottagare av dina personuppgifter kommer endast att vara enheter som är behöriga att erhålla personuppgifter på grundval av lagbestämmelser  
5) Dinapersonuppgifter kommer att förvaras tills ni kommer att ta del av motståndsrätten
6) Du innehar rätten till rätten att få tillgång till personuppgifter, rätten att rätta till eller begränsa behandlingen, rätten att återkalla samtycke och rätten att överföra uppgifter
7) Du har rätt att lämna ett klagomål till förordningen om personuppgiftsskydd, när dina personuppgifter behandlas av administratören i strid med den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter den 27 april 2016.
8) Dina uppgifter kommer att förvaras på ett automatiserat sätt och inte heller i profilform.  Automatiserat beslutsfattande kommer att bestå i att lagra dina
-personuppgifter
- företagets represantationsnamn
- kantakttelefon
- e-mailadress
Konsekvensen av sådan behandling kommer exempelvis att vara att få utvalda kommersiella uppgifter.
9) Det är frivilligt att lämna ut personuppgifter, men underlåtenhet med att lämna uppgifter kan leda till oförmåga att prenumerera på nyhetsbrevet, delta i tävlingar, få marknadsföringserbjudanden, delta i enkäter, och erhålla kommersiellt erbjudande.