Realiseringar till utlandet

MICROSTEP - Produktionshall

MICROSTEP - Produktionshall - Partizánske, Słowacja
MICROSTEP - Produktionshall - Partizánske, Słowacja
MICROSTEP - Produktionshall - Partizánske, Słowacja
MICROSTEP - Produktionshall - Partizánske, Słowacja
MICROSTEP - Produktionshall - Partizánske, Słowacja
MICROSTEP - Produktionshall - Partizánske, Słowacja
MICROSTEP - Produktionshall - Partizánske, Słowacja
MICROSTEP - Produktionshall - Partizánske, Słowacja

objekt:
MICROSTEP - Produktionshall

plats:
Partizánske, Słowacja

intevall för realisering:
Leverans och installation av stålkonstruktioner

vikt i ton:
63 Tony

år:
2016